O nás

Dbáme na spokojenost dětí, proto ke každému z nich přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho potřeby. Úzká spolupráce s rodiči je pro nás samozřejmostí.

Přihlášení kdykoliv

Do naší Dětské skupiny můžete Vaše dítko přihlásit celoročně. V případě Vašeho zájmu nabízíme možnost se ještě před podáním přihlášky osobně podívat, jak trávíme s dětmi den.

Vzdělávání hrou

Dle individuálních schopností dětí probíhá u nás ve školce vzdělávání, kdy jsou rozvíjeny jazykové, rozumové, matematické, pracovní, výtvarné, hudební schopnosti a dovednosti. Zaměřujeme se na sebeobsluhu a samostatnost.

Vzdělávání v naši Dětské skupině probíhá dle RVP Barevné kamínky 

Sportujeme i tvoříme

Jelikož v Dětské skupině máme děti 1-4 roky, jsou samozřejmě na činnosti děleny do skupinek. U nejmenších dětí je hlavním vzdělávacím prostředkem hra. U starších dětí se upevňují a rozvíjí znalosti rozumové, pracovní, výtvarné, předmatematické.

Velký důraz je kladen na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Vzdělávání probíhá za pomoci didaktických her, karet, obrázků.

Rozvíjíme

V Dětské skupině také probíhají logopedické chvilky a jednou týdně k nám dochází speciální pedagožka, která s dětmi pracuje dle stimulačního programu Maxík. 

Program rozvíjí celou osobnost dítěte, upevňuje správné dýchání, koordinaci oka, ruky při činnosti, správný úchop psacího náčiní, rozvoj percepce. Vzdělání je prokládáno tématickým tvořením, malováním, zpíváním a tanečky.


© 2023 Školička Sedlec, dětská skupina
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!